NXBLE-63 C63 3p+n 63A NXBLE-63 C63 3p+n 63A Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn
Át 3P : so sánh điện áp qua 3 dây khách nhau, nếu 1 dây vượt quá 15mA -30mA thì nó sẽ tự ngắt
S000589 Atomat 290.000 VND Số lượng: 100001 Cái

NXBLE-63 C63 3p+n 63A

Giá bán: 290.000 VND

Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn
Át 3P : so sánh điện áp qua 3 dây khách nhau, nếu 1 dây vượt quá 15mA -30mA thì nó sẽ tự ngắt

Mã sản phẩm: S000589 Danh mục: Từ khóa: