ĐẦU REN 34 INOX 201 ĐẦU REN 34 INOX 201 Đầu nối 1 đầu hàn - 1 đầu ren ngoài DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN6 DN10 DN8z2227277995257 a072206a2e10ed9a1abbb1f5e9bdf429 INOX-06 Các loại vật tư sản phẩm khác 10.000 VND Số lượng: 1000000 Cái

ĐẦU REN 34 INOX 201

Giá bán: 10.000 VND

Đầu nối 1 đầu hàn - 1 đầu ren ngoài DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN6 DN10 DN8z2227277995257 a072206a2e10ed9a1abbb1f5e9bdf429

Mã sản phẩm: INOX-06 Danh mục: Từ khóa: ,