Gioăng Tủ Cơm E18 Gioăng Tủ Cơm E18 Chuyên dụng cho nồi hơi, tủ hấp 
Giúp kín hơi nước, tránh hỏi nước thất thoát ra ngoài

 
S000565 Các loại vật tư sản phẩm khác 2 VND Số lượng: 100001 Cái

Gioăng Tủ Cơm E18

Giá bán: 2 VND

Chuyên dụng cho nồi hơi, tủ hấp 
Giúp kín hơi nước, tránh hỏi nước thất thoát ra ngoài