Gioăng Tủ Cơm E20 Gioăng Tủ Cơm E20 Chuyên dụng cho nồi hơi, tủ hấp 
Giúp kín hơi nước, tránh hỏi nước thất thoát ra ngoài

 
S000566 Các loại vật tư sản phẩm khác 2 VND Số lượng: 100001 Cái

Gioăng Tủ Cơm E20

Giá bán: 2 VND

Chuyên dụng cho nồi hơi, tủ hấp 
Giúp kín hơi nước, tránh hỏi nước thất thoát ra ngoài

 

Mã sản phẩm: S000566 Danh mục: