NÚM VẶT LÔNG GÀ NÚM CAO SU MÁY VẶT LÔNG GÀ NÚM MÁY VẶT LÔNG GÀ NÚM VẶT LÔNG GÀ NÚM CAO SU MÁY VẶT LÔNG GÀ NÚM MÁY VẶT LÔNG GÀ Núm vặt lông gà vịt chó dê
Shop có 3 loại: 
- Núm nhỏ gà loại tốt cao su 95% phi 19 20 giá 4.800 đồng đường kính lỗ 19mm/20mm
- Núm nhỏ gà vịt loại xịn, chất liệu cao su tự nhiên 100% giá 7000 đồng đường kính lỗ 19mm/20mm. Loại này đặc biệt tốt
- Núm chó dê 18.000 đồng
Núm vặt lông gà Các loại vật tư sản phẩm khác 6.000 VND Số lượng: 154654654 Cái

NÚM VẶT LÔNG GÀ NÚM CAO SU MÁY VẶT LÔNG GÀ NÚM MÁY VẶT LÔNG GÀ

Giá bán: 6.000 VND

Núm vặt lông gà vịt chó dê
Shop có 3 loại: 
- Núm nhỏ gà loại tốt cao su 95% phi 19 20 giá 4.800 đồng đường kính lỗ 19mm/20mm
- Núm nhỏ gà vịt loại xịn, chất liệu cao su tự nhiên 100% giá 7000 đồng đường kính lỗ 19mm/20mm. Loại này đặc biệt tốt
- Núm chó dê 18.000 đồng

Mã sản phẩm: Núm vặt lông gà Danh mục: Từ khóa: , ,