Solit arthur SSR 100VA Solit arthur SSR 100VA Dùng để điều khiển tốc độ sôi nhanh sôi chậm, mạnh yếu
Rất phù hợp cho các loại nòi điện đun nấu
Solid Authur 100VA, 100Da, 100AA 
Sử dụng với chiết áp , đồng hồ hoặc nguồn điện trực tiếp
S000614 Các loại vật tư sản phẩm khác 130 VND Số lượng: 1000000 Cái

Solit arthur SSR 100VA

Giá bán: 130 VND

Dùng để điều khiển tốc độ sôi nhanh sôi chậm, mạnh yếu
Rất phù hợp cho các loại nòi điện đun nấu
Solid Authur 100VA, 100Da, 100AA 
Sử dụng với chiết áp , đồng hồ hoặc nguồn điện trực tiếp