ĐĨA NHIỆT 20CM/201
Mã sản phẩm: S000546
Đăng ngày 06-11-2018 12:22:13 AM
Giá : 170.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO
 

ĐĨA NHIỆT 22,4 CM/304
Mã sản phẩm: S000545
Đăng ngày 06-11-2018 12:21:44 AM
Giá : 200.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO
 

ĐĨA NHIỆT 18CM/304
Mã sản phẩm: S000544
Đăng ngày 06-11-2018 12:21:04 AM
Giá : 180.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO

ĐĨA NHIỆT 18CM/201
Mã sản phẩm: S000543
Đăng ngày 06-11-2018 12:20:25 AM
Giá : 150.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO