OMRON DH 48S-S OMRON DH 48S-S 220VAC 50/69 Hz
Công suất <= 3w
Chức năng: bật / tắt trong time quy định
Đầu vào : bổ sung cho thiết lập lặp lại PAUSE
Phạm vi : 00S01 Sec ~99h59 ( điều chỉnh)
Thời gian cơ sở: giờ, phút , giây
Đầu ra : 250VAC 3A
Môi trường hoạt động : nhiệt độ 0-50 độ C . độ ẩm 35-85% RH

 
S000585 Đồng hồ hẹn giờ 100.000 VND Số lượng: 100001 Cái

OMRON DH 48S-S

Giá bán: 100.000 VND

220VAC 50/69 Hz
Công suất <= 3w
Chức năng: bật / tắt trong time quy định
Đầu vào : bổ sung cho thiết lập lặp lại PAUSE
Phạm vi : 00S01 Sec ~99h59 ( điều chỉnh)
Thời gian cơ sở: giờ, phút , giây
Đầu ra : 250VAC 3A
Môi trường hoạt động : nhiệt độ 0-50 độ C . độ ẩm 35-85% RH