Đế Nhôm Tản Nhiệt Đế Nhôm Tản Nhiệt
Đế nhôm tản nhiệt Relay rắn SSR dùng để tản nhiệt, làm mát cho relay rắn SSR, giúp tăng tuổi thọ, tăng hiệu suất của sản phẩm. Nếu không có Nhôm tản nhiệt sau thời gian dài sẽ làm relay bị hỏng.
TN 1 Máy thực phẩm 35.000 VND Số lượng: 1000000 Cái

Đế Nhôm Tản Nhiệt

Giá bán: 35.000 VND


Đế nhôm tản nhiệt Relay rắn SSR dùng để tản nhiệt, làm mát cho relay rắn SSR, giúp tăng tuổi thọ, tăng hiệu suất của sản phẩm. Nếu không có Nhôm tản nhiệt sau thời gian dài sẽ làm relay bị hỏng.