Ty Nhiệt Φ10 Ty Nhiệt Φ10 Ty nhiệt Φ10 mm 
fi6mm
S000620 Vật tư inox 50.000 VND Số lượng: 1000000 Cái

Ty Nhiệt Φ10

Giá bán: 50.000 VND

Ty nhiệt Φ10 mm 

fi6mm

Mã sản phẩm: S000620 Danh mục: